Resim Sergileri

IKB –Eimbüttel´deki Resim Sergileri

Íçinde yaşadığımız bu toplum, yașamına aktiv bir sekilde kendisi yön veren, güçlü, yetenekli ve bu yetenegini resime döken, yabancı ve yabancı kökenli kadınınların varlıĝında habersizdir.. Bu Resimlerin tanıtımında ve sunumunda  cesitli platformların oluş  turulması cok önemlidir. Bu sepebten dolayı IKB-Eimbüttel Entegrasyon Merkezinde, (Hallerstraße 1c, 20146 Hamburg) deĝișik kültür ve etnik kökenli kadınların Resimlerinin sergilendiĝi platformun oluşmasında büyük katkılar sunmaktadir. Hiçbir maddi engelle karșılașımadan, yabancı kökenli kadınların kendie Resimlerinin sergilenmesinin olanağını yaratır . Buda öncelikle yabancı kökenli Ressamların kendi aralarında iletişim. ve ayrıca yerli Ressamlarla buluşmalarına vesile olmaktadır.

Bizim amacimiz bulundugumuz toplumda yabancı kökenli kadınların algılamasını değiştirmek değil. Biz onların potansiyellerinin ve yeteneklerinin ortaya cıkarmalırını sağlamak istiyoruz.

Toplumumuzda , yabancı kökenli kadınlara önyargıyla bakmaktadır. Genelde yabancı kökenli kadınlar güçsüz, yardıma muhtaç görülmektedir. Bu yüzden biz,bu varolan Önyargıların kırılması ve yok edilmesi,  onun yerine onların kendilerine özgü potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine olanak sağlayacak ortamları yaratmaya ve destekleye çalışmaktayız.

To top